Resumen temas 9 y 11.

Ir abajo

Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por flaviocrismi el Dom Mayo 23, 2010 12:19 pm

Os dejo la primera paret del tema 9, para que estudieis:

1.A Segunda Guerra Mundial. 1939-1945.

*Ascenso de Mussolini e Hitler ao poder.
*Guerra: cando, bandos, causas, características, etapas e conferencias.

Ascenso de Mussolini e Hitler ao poder.

Italia (Mussolini): despois da 1ª GM Italia non recibe a axuda económica prometida polos seus aliados, esta situación económica fará que se multipliquen os protestantes, sobre todo por parte dos socialistas, comunistas e sindicatos obreiros. A principios dos anos 20 xorden os chamados Fasci di Combatí mentó, integrados polos camisas negras. Estos serán violentos, cando había unha manifestación se presentaban e loitaban contra os obreiros. Así foron conseguindo o apoio de empresarios e da clase media. Os Fasci di Combatí mentó pasarán a ser o partido fascista liderado por Benito Mussolini. En 1922 Mussolini ameaza ao rei para obrigalo a cambiar de goberno e este asustado o nomea 1º ministro, que formará un goberno. Durante anos gobernará baixo unha apariencia democrática ata que en 1924 gañará as eleccións manipulando os resultados. A partir destas eleccións Mussolini consegue plenos poderes no parlamento e transformará Italia nunha dictadura onde só existe o partido fascista.

Alemania (Hitler): despois da 1ª GM aparecerán persoas que critiquen ao goberno por firmar o tratado de Versalles que se consideraba unha humillación. De entre estas persoas destacará o partido Nazi do cal Hitler é o líder. Esto levaralles a intentar un golpe de Estado que non prosperará. Durante os anos 20 Alemania se irá recuperando e os Nazis serán minoritarios, pero coa cegada da crise do 29 prodúcese o auxe do partido Nazi que chagará a gobernar. Primeiro gobernarán uníndose ao partido conservador, pero anos máis tarde se convocarán outras eleccións nas que os Nazis consiguen plenos poderes no parlamento. A súa primeira medida foi abolir os partidos políticos e tamén mandará queimar o parlamento para culpar aos comunistas e así perseguilos. Trala morte do xefe do Estado, Hitler consegue este cargo e o seu poder xa é absoluto.

A Segunda Guerra Mundial.

- Cando: desenvolveuse dende septembro de 1939 ata agosto de 1945.

- Bandos:
Eixe: Italia, Alemaña e Xapón.
Aliados: G.B, Francia, URSS e EE.UU.

-Causas:
1. Política de agresión e conquista levada a cabo polos países do Eixe.
_Xapón conquistará o norte de China en busca de recursos para o seu desenvolvemento.
_Italia: conquistará Ethiopia, o que acabará levando a guerra a África.
_Alemaña: centrará as súas conquistas en Europa, reclama aqueles territorios que según él pertencen a Alemaña, cando entre en Polonia estoupará a guerra.
2. Debilidade dos países europeos polos efectos da crise do 29, o cal lles impide reaccionar.


- Características:
1. Expansión territorial, exceptuando o continente americano a guerra extendeuse polos demais continentes.
2. Elevado número de mortos, aproximadamente 55 millóns.
3. Desenvolvemento das armas como nunca antes se producira, destacando a aviación e a bomba atómica.

- Etapas:
1ª etapa: Alemaña, Italia e Xapón comezan as súas conquistas, Alemaña avanzará cara Europa, só GB resistirá a súa invasión, Italia pedirá axuda a Alemaña para conquistar terras en África e Xapón extenderase por China, Indochina, Corea e illas do pacífico.
O ano 1941 será o ano decisivo, xa que Alemaña invade a URSS e fai que esta entre na guerra e se alíe con GB. Tamén Xapón atacará a base norteamericana de Pearl Harbour que provoca que EE.UU tamén entre na guerra.
2ª Etapa: os países aliados consiguen vencer aos países do Eixe, destacando:
_Stalingrado: os soviéticos expulsan a Alemania da URSS e chegan a Berlín.
_El-Alamein: británicos e norteamericanos derrotan aos alemans no norte de África e pasan a Italia onde derrotan a Mussolini.
_Normandía: ante a lentitude do avance por Italia levouse a cabo o desembarco de Normandía que permitiu liberar Francia e avanzar cara Berlín.
_Xapón: a guerra remata en Europa, pero continúa en Xapón. Para acabar con esta os norteamericanos decidiron lanzar dúas bombas atómicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, a destrucción foi tal que Xapón réndense.

- Conferencias de paz: celébranse entre 1941 e 1945. Participaban GB, EE.UU e a URSS. Nestas se coordinaban as accións da guerra (axudar a China, máis bombardeos sobre Alemania, o desembarco de Normandía...) e se decidía que facer cando rematase (creación da ONU, ocupación de Corea e Alemaña, abolición do partido Nazi...)
2. Guerra fria (1945 - 1990)
Durante a 2ª guerra mundial un dos bandos foi o de GB, Francia, URSS e EEUU. O motivo polo que se unen é Hitler e o fascismo. Acabada a guerra e derrotado o fascismo estes países non teñen motivos para estar unidos e de feito xorden tensións entre elos. Divídense da seguinte maneira:
- GB, Francia e EEUU que politicamente son democraticos con pluralidade política e amplos derechos. É capitalista polo que a propiedade é privada.
- URSS é comunista porque só existe un partido e non hai case dereitos, e a economía é pública e do estado.
> Cando a guerra remata pasa o seguinte:
- No leste de Europa os países liberados polos soviéticos elixen ao comunismo para organizarse.
- Mentres na parte occidental de Europa fortalécense as democracias capitalistas coa axuda de EEUU.
Fórmanse dous bloques: Comunista liberado pola URSS e capitalista liderado polos EEUU.
Evolución da guerra fría: Plan Marshall, Berlín, Corea, Vietnam e Cuba.
>> Plan Marshall: Ao finalizar a guerra EEUU axudará económicamente a reconstrucción europea, pero so dará esa axuda a países democráticos capitalistas. A URSS reacciona creando un organismo económico para facilitar a colaboración dos países comunistas. O que EEUU e a URSS buscan é aumentar un dous seus aliados.
>> Berlín: Trala derrota alemana os países aliados repartense Alemania e Berlín, cada aliado será o encargado da reconstrucción do seu sector.
GB, Francia e EEUU deciden unir os seus sectores sen contar coa URSS, ante isto Stalin ordea bloquear por terra a parte occidental de Berlín.
Os países aliados salvaron este bloqueo cunha ponte aérea que durou un ano.
Pasando ese tempo sucedeu o seguinte:
- GB, Francia e EEUU unificaron os seus sectores de Alemaña que se converteran no país: República Federal Alemana (RFA) que é democratico e capitalista.
- A URSS transformou o seu sector no país República Democrática Alemana (RDA) que sera comunista
A situación de Berlin será a seguinte:
* Parte do territorio é da RFA.
* Parte oriental é territorio da RDA (capital)
A separación entre as dúas metades de Berlín primero fíxose através dunha aramada pero co tempo construíuse un muro que, ademais de separar Berlin, simbolizou a división do mundo no bloque capitalista e o comunista.
>> Corea: Durante a seguna guerra mundial, Corea foi ocupada por Xapon. Os sovieticos expulsados da zona norte e os EEUU da zona sur.
Ao rematar a gurra no norte xorde un goberno comunista aliado da URSS e no sur un goberno democratico aliado dos EEUU dando lugar a dous paises: Corea do norte e Corea do sur.
En 1995 Corea do Norte intentou a invasion do sur o que ocasiona unha guerra na que tamen participaron a URSS e EEUU: A URSS apoiou a o norte e EEUU ao sur. Rematada a guerra ambas coreas seguiron separadas.
>> Vietnam: Vietnam e un territorio da peninsula de Indochina que antes da segunda guerra mundial era colonia francesa. Durante a guerra foi ocupada polos xaponeses e, cando estes foron expulsados , Francia reclamou ese territorio.
En Vietnam do Norte crease un goberno comunista que lle declara a guerra aos franceses, unha guerra que finalmente Francia perdera. Cando os franceses marchan de Vietnam quedan no seu lugar os norteamericanos. A situacion de Vietnam e a segunte:
En Vietnam do norte hai un goberno comunista e en Vietnam do sur hai un goberno pronorteamericano, a presenza dos EEUU no sur provoca a aparicion dunha guerilla comunista chamada Vietcom que apoiada por Vietnam do norte URSS e China declaranlle a guerra aos EEUU. Finalmente os EEUU deben renderse e todo Vietnam se unifica baixo un goberno comunista.
>> Cuba : coexistencia pacifica
Desde 1945 ata 1960 as relacions entre EEUU e a URSS eran cada vez mais tensas pero esa situacion cambia coa chegada ao poder de Krushev na URSS e de Kennedy en EEUU, as relacions pasan por un momento conocido como cohexistencia pacifica xa que ambos paises intentan respetarse mutuamente e mellorar as suas relacions. Esa coexistencia foi posta a proba coa crise de Cuba. Nos anos 50, unha revolucion comunista acabou co goberno cubano, sliado dos EEUU, e transformu Cuba nun pais comunista ; esta situacion foi vista en EEUU como un perigo xa que o comunismo chegaba ao continente americano.
Anoa mais tarde do triunfo da revolucion os norteamericanos descubriron rampas de lanzamento de misiles instalados en Cuba apuntando cara EEUU. O presidente Kennedy ameazou con reter a calquera barco sovietico que levase armas a Cuba, de feito se retiveron alguns, isto fixo que Kennedy lanzase unha segunda ameaza: As rampas de lanzamento de misiles instaladas en Turquia apuntaran cara a URSS.
Durante os dias que durou esta situacion estivose moi preto dunha guerra entre as duas superpotencias, e esta so evitou co dialogo directo entre os dous presidentes e a esa coexistencia pacifica que se buscaba.

Despois de todos estes conflictos a guerra fria continua e incluso houbo momentos de mais ou menos tension ata que entre 1889 e 1990 prodúcese a caída do comunismo na URSS en Europa, acabando asi coa guerra fría.
Descolonización.
O proceso de descolonización consistiu na desaparición dos antigos imperios coloniais e as colonias convértense en países independientes, este proceso deuse entre 1945 e os anos 60 do s. XX.
- Causas:
1. Impacto da 2ª GM: As colonias toman conciencia da súa importancia xa que as súas materias primas, fontes de enerixía e poboación foron decisivas no desenvolvemento da guerra.
2. Nacionalismo: Igual que moitas nacións loitan pola súa independencia fronte o fascismo(é dicir fronte Alemania, Italia e Xapón) , as colonias loitan e defenden a súa independencia fronte as metrópoles. Destacaron nesta labor personalidades como Ghandi (India), Nasher( Exipto), Sucarno( Indonesia ).
3. O desexo de independencia das colonias será apoiado cada vez por máis persoas e organismos internacionais como a O.N.U, que efende a igualdade de todos os pobos da Terra.
Proceso de descolonización
A descolonización comeza ao rematar a guerra. En Filipinas, xa que EEUU lle concede a independencia, e continuará por Asia, na década dos 50; nos anos 50 a descolonización chegará a Africa. Na maioría dos casos foi un proceso pácifico, pero noutros foi violento como por exemplo en Indonesia ou en Alxeria.
No proceso de descolonización destacau a conferencia de Banding (1955) na que:
- Condea o colonialismo e decide guiar aos pobos que loiten pola súa independencia.
- Defende a igualdade de todas as nacións
- Impulsa a descolonización de Africa
- Establece axudas para o desenvolvemento dos países independizados.
Consecuencias
- Políticas: Nalgúns dos territorios descolonizados utilizaráse a violencia para chegar ao poder, noutros grupos rurais que foran obligados a convivir durante anos decláranse a guerra, é dicir as consecuencias da descolonización son as guerras e as dictaduras.
- Económicas: Durante o colonialismo as metrópoles impediron o desenvolvemento económico das colonias, cando estas se independizan o único que teñenn son as súas materias primas ou fontes de enerxía. Estes países cederan os seus recursos pero deben mercar todo aquelo do que carecen ( maquinaria, tecnoloxia...) é dicir venden barato e copran caro o que explica a súa situación de pobreza.
- Sociais: A pobreza económica ocasiona un descenso do nivel de vida da poboación que carece dos servicios máis básicos: Alimentación, educación, sanidade, hixiene...

Aqui termina el tema 9 y empieza el tema 11( O franquismo ) 1939 - 1975
1) Réxime de Franco
Bases ideolóxicas
- Militarismo:
Franco chega ao poder tras gañar a Guerra Civil e faino grazas co exército. Por isto o exército mantera durante toda a dictadura un importante papel político e social
- Politicamente reséitase a pluralidade de partidos e pola contra deféndese a existencia dun partido único "La falange"
- Anticomunismo:
Ideolóxicamente o comunismo é o principal enimigo do fascimo e, ademais, os comunistas serán os que organicen a oposición máis forte contra Franco.
- Unidade da patria:
Reséitaxe a idea de que as rexións españolas teñan autonomía e tamén se rexeitan os símbolos nacionalistas( himnos, bandeiras, linguas...). Os símbolos permitidos son o himno e a bandeira española e como lingua o castelán.
- Tradicionalismo:
Vólvese a vista cara o pasado para buscar unha época na que España fora unha nación poderosa, esa época atópase no s.XVI cos reinados de Carlos I e Felipe II e inténtase recuperar algúns dos valores ou tradiciones daquela época.
- Nacional catolicismo:
Durante a segunda República a Igraxa perderá poder económico e social, por iso apoiará ao Réxime Franquista para intentar recuperar o que perdera: Terras e outras propiedades e o control da ensinanza, a través da cal difundirá os principios do Réxime.
Apoios ao franquismo
Unha vez Franco chega ao poder contará cos seguintes apoios:
1) Contará co apoio da Falange e do exército de entre os cales Franco elixirá a moitos dos seus ministros.
2) Terá o apoio de parte da xerarquía da igrexa portando de moitos católicos.
3) Contará co apoio dos terratenentes e empresarios que se ven beneficiados económicamente polo Réxiime
4) A medida que mellora a siuación do país xorde unha numerosa clase media que sen apoiar a Franco tampouco se opón a él.
2. I etapa a dictadura 1939 - 1959
Política:
1939 séntanse as bases da dictadura.
- Franco é o xefe do Estado, xefe do goberno( executivo) e xefe do exército.
- Non hai Constitución asi que o país organízanse mediante as chamadas Leis Fundamentais.
- A única organización permitida en España e o movemento nacional que engloba ao único partido político existente (FALANGE) é o único sindicato ( sindicato vertical ).
Sindicato vertical: Engloba a obreiros e epresarios que desta maneira poden ter controlados aos traballadores.
>1942: Democracia orgánica
a 2ª GM cambia de rumbo a favor de GB, EEUU e a URSS, é dicir, os aliados de Francia son camiño de ser derrotados. Para buscar a aceptación dos vendedores da guerra, introduce cambios no seu goberno:
- Lei das Cortes: Reábrense as cortes pero só funcionará para aprovar as leis que Franco propón.
- Foro dos españois: Recolle dereitos e deberes dos cidadáns pero Franco pode suspendelos cando queira.
- Lei da sucesión: Franco será o xefe do Estado ata a súa morte e tras ela España volverá a ser unha monarquía.
OPOSICIÓN:
Interior
-Grupos clandestinos de sindicalistas, comunistas, nacionalistas, sindicalistas.
- " Maquis ": Guerrilleiras que levan a cabo unha oposición violenta contra o franquismo e que a falta de apoio internacional fixo fracasar.
Exterior
- Republicanos exiliados que incluso organizan o goberno no exilio.
- Monárquicos que queren a volta da monarquía (Familia real)
Política exterior (Relación cos demais países)
Ata 1950 España está illada internacionalmente. Trala 2ª GM a dictadura de Franco é a única en Europa Occidental e decidíusse castigar ao seu goberno retirando aos seus embaixadores, e non permitindo a España entrar na O.N.U.
En 1950 Franco chegou a un acordo co goberno de EEUU. Polo cal os americanos podían instalar bases militares en España a cambio de axuda económica. Tras recuperar as relacións con EEUU tamén se recuperan con outros países de feito España pode entrar na O.N.U.
2ª etapa: 1960-1975
- Política: As bases do réxime seguen sendo as mesmas pero elabóranse novas leis:
* Lei de prensa: Elimina a censura previa pero permítense os " Secuestros" das publicacións.
* Lei Orgánica:: O cargo de xefe do Estado será para Franco pero agora elixe a un presidente do goberno ( Carvero Blanco, Arias Navarro). Volve decir que á sua morte España será unha monarquía pero estableceu que o sucesor será Juan Carlos de Borbón.
- Oposición: Aumenta nos anos 60 e 70 e estará formada por: Sindicatos (U.X.T e CC.OO), Partidos como o PSOE e PCE, Organizaciós estudantis, A igrexa católica, Os nacionalistas( Cataláns, Vascos e galegos) e E.T.A.
As actuaciós da oposición foron:
* Organízanse cada vez máis folgas e manifestacións que provocan disturbios.
* Celébrase unha reunión en Munchen desde onde a oposición reclama a democracia para España.
* Atentados terroristas.
3. Situación económica:
* 1939 - 1959
Esto será a época da autarquia: Debido ao illamento internacional, Franco decide que hai que producir todo o necesario para non depender de ninguén, para conseguilo algunhas das medidas foron:
- O Estado devolbe terras que foran expropiadas durante a República e controla o precio do trigo.
- Créase I.N.I ( Instituto Nacional de Industria) que axuada ao desenvolvemento industrial do país.
- Nacionalizóuse o servicio de ferrocarris a través de RENFE.
Debido ao atraso do país e a que estas medidas non foron efectivas, o nivel de vida da poblacion descendeu notablemente. A escaseza de productos obrigou ao seu racionamento pero como en moitos casos esto era insuficiente para poder substituir, algunhas persoan recorría ao extraperlo ou mercado negor onde se podían conseguir certos productos moito máis caros.
Segunda etapa: (1960 - 1975 )
Coa recopilación das relacións cos EEUU e os seus aliados púsose fin a autarquia e ponse marcha ao chamado plan de estabilización (1959) que consistíu en: Liberalizar os prezos, reducir o valor da peseta, controlar os salarios.
Ademáis a economía mellora grazas a axuda económica procedente de EEUU e outros países, que invisten en España polas facilidades económicas e os baixos salarios. Tamén hai que mencionar a chegada de cartos que os emigrantes españois mandan ás suas familias, con estes cartos as familias melloran o seu nivel de vida e axudan a economía porque hai máis cartos en circulación.
As consecuencias da recuperación económica foron:
- Agricultura: Aumenta a producción coa introducción de maquinaria, fertilizantes e a mellora do regadío.
- Industria: Diversifica a súa producción, sobretodo cos automóviles, maquinaria e electrodomésticos.
- O sector terciario medra pola liberalización do comercio e o auxe do turismo.
Aída que a economía española medra e a población alcanza un mellor nivel de vida hai que sinalar dous aspectos negativos:
Os desequilibrios no crecemento entre as distintas zonas de España e a excesiva dependencia do capital extranseiro.

Aqui acaba la materia de 4º ESO!! por fin!! Que conste que estos apuntes lo colgamos entre flaviocrismi y daqus, suerte en el examen!!!

flaviocrismi
ALUMNO DE RASPADOS
ALUMNO DE RASPADOS

Mensajes : 36
Fecha de inscripción : 18/03/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por Paridiplex el Dom Mayo 23, 2010 8:40 pm

muy buena!!..y con tiempo para estudiar!!

Firma____________Firma
Lema: La sabiduría me persigue..pero yo soy más rápido


Holaaa! Very Happy
avatar
Paridiplex
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 574
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Localización : casa

Ver perfil de usuario http://amordediosvigo.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por daqus el Dom Mayo 23, 2010 11:44 pm

yo lo continuo entre mañana y pasado como muxo lo siento es q es muxo y hay muxos examenes =)

Firma____________Firma
avatar
daqus
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 456
Fecha de inscripción : 11/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por flaviocrismi el Lun Mayo 24, 2010 2:57 pm

ok, hazlo hoy!

flaviocrismi
ALUMNO DE RASPADOS
ALUMNO DE RASPADOS

Mensajes : 36
Fecha de inscripción : 18/03/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por flaviocrismi el Mar Mayo 25, 2010 3:55 pm

genial!

flaviocrismi
ALUMNO DE RASPADOS
ALUMNO DE RASPADOS

Mensajes : 36
Fecha de inscripción : 18/03/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por daqus el Mar Mayo 25, 2010 11:05 pm

ya acabe de subir lo demas!! dios!!! CUANTO ERA!!! XD suerte en el examen

Firma____________Firma
avatar
daqus
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 456
Fecha de inscripción : 11/03/2010
Edad : 24
Localización : vigo

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por vicious el Miér Mayo 26, 2010 4:24 pm

gracias!!!
suerte en vuestro exámen!!!!
avatar
vicious
ALUMNO DE NOTABES
ALUMNO DE NOTABES

Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/03/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por flaviocrismi el Miér Mayo 26, 2010 4:35 pm

bien, ahora a estudiar.

flaviocrismi
ALUMNO DE RASPADOS
ALUMNO DE RASPADOS

Mensajes : 36
Fecha de inscripción : 18/03/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por Paridiplex el Jue Mayo 27, 2010 8:39 pm

esta aprobado!! study te aplaudo te aplaudo

Firma____________Firma
Lema: La sabiduría me persigue..pero yo soy más rápido


Holaaa! Very Happy
avatar
Paridiplex
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 574
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Localización : casa

Ver perfil de usuario http://amordediosvigo.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por vicious el Dom Jun 06, 2010 7:32 pm

Daqus una pregunta colgaste algo de la 1º evakuacion de historia claro temas 1,2,3,4????
avatar
vicious
ALUMNO DE NOTABES
ALUMNO DE NOTABES

Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/03/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por Paridiplex el Dom Jun 06, 2010 10:52 pm

nooop!!...aun no teniamos el foro!!

Firma____________Firma
Lema: La sabiduría me persigue..pero yo soy más rápido


Holaaa! Very Happy
avatar
Paridiplex
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir
MATRICULA DE HONOR>>Chapon a morir

Mensajes : 574
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Localización : casa

Ver perfil de usuario http://amordediosvigo.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

Re: Resumen temas 9 y 11.

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.